قبة الصخره
امام خميني (ره) : روز قدس فقط روز فلسطین نیست ، روز اسلام است ، روز حکومت اسلامی است ، روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها ، بیرق آن برافراشته شود ، روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمی توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند....آنهایی که شرکت ندارند ، مخالف با اسلام هستند و موافق با اسرائیل و آنهایی که شرکت کردند ، متعهد هستند و موافق با اسلام و مخالف با دشمنان اسلام که در راس آمریکا واسرائیل است. روز امتیاز حق از باطل است، روز جدایی حق و باطل است.
نظرات کاربران
UserName