قبة قبة الصخره
مقام معظم رهبری : روز قدس روز آرمانها و اهداف مقدس و اسلامى این امت است. روز قدس یكى از مهمترین روزها در جهان اسلام است. شركت فعالانه مسلمانان در مراسم روز جهانى قدس سبب قدرت و قوت مبارزین فلسطین خواهد شد. ملت مسلمان ایران با شركت در راهپیمایى روز جهانى قدس این روز عزیز را زنده نگه دارند.
نظرات کاربران
UserName