بازار کاشان
بازار تاريخي کاشان و مجموعه بناهاي وابسته به آن در بافت قديمي شهر کاشان و بين دروازه دولت يا «ميدان شهرداري » و ميدان کمال الملک واقع شده است • بناي نخستين اين بازار با شکوه و زيبا در اواخر سده 9 هجري قمري گذاشته شد و در دوره «صفويه » نيز تزيينات زيبايي به اين مجموعه افزوده گرديد• از معدود آثار تاريخ دار پيش از «صفويه »، يک جفت در چوبي بزرگ «سراي دغالي ها» واقع در بازار مسگرها است که بنا بر ظاهر بيت حک شده بر روي آن ، از ساخت بنايي در دوره «آق قويونلوها» در سال 888 هجري قمري حکايت دارد.
نظرات کاربران
UserName