هنر مفهومی
هنر مفهومی (به انگلیسی: Conceptual art) گونه‌ای از هنرهای تجسمی است که در آن مفهوم یا ایدهٔ موجود در اثر، بر زیبایی‌شناسی معمول و مواد به‌کار رفته برای خلق آن الویت دارد.در هنر مفهومی ایده ی با مفهوم مهم ترین جنبه ی کار است. شیوه‌های هنر مفهومی 1- چیدمان (Installation): بداهه‌گرایی با توجه به شرایط حاکم بر محیط 2- مینی‌مالیسم (Minimalism): خلاصه‌گرایی در فرم با تاکید بر محتوا 3- هنر اجرایی (Performance Art): بیان محتواارائهٔ یک مفهوم با اجرای مراسم 4- هنر روایتی (Narrative Art): روایت‌گری در محیط با نشان دادن تاثیر یک اتفاق 5- هنر فضای باز (Land Art): بیان یک مفهوم از طریق خلق اثر در فضای باز و طبیعت 6- هنر و زبان (Art And Language): ارائهٔ یک مفهوم با کلمات 7- هنر ویدیو (Video Art): ارائهٔ یک مفهوم با تصاویر متحرک و صدا 8- هنر بدن (Body Art): ارائهٔ یک مفهوم با به‌کارگیری اندام بدن انسان 9- هنر اتفاقی (Happening Art): ایجاد مفهوم به‌وسیلهٔ یک اتفاق در محیط و نتایج آن 10- هنر فرآیندی (Process Art): ارائهٔ یک مفهوم با استفاده از مواد ناپایدار و ثبت آن با استفاده از فن عکاسی
نظرات کاربران
UserName