استیک نشسته روی صندلی
استیک یا استک، به قسمتی از گوشت گاو گفته می‌شود که در فرانسه بیفتک نامیده می شود. این گوشت را یا کباب می کنند و یا در روغن سرخ می نمایند و معمولاً در کنار سیب زمینی خورده می‌شود. این غذا از لحاظ طعم شبیه کباب برگ و کباب کنجه (کباب چنجه) می‌باشد و در کشورهای مختلف نیمکره غربی به سبکهای متفاوت پخته می‌شود.
نظرات کاربران
UserName