گزارش تصویری از طوفان عظیم گرد و غبار
طوفان عظیمی از گرد و غبار ، مناطقي از ايالت آريزوناي امريکا را فرا گرفت. این طوفان گسترده گرد و غبار روز سه شنبه منطقه فونيکس در ايالت آريزونا را پوشاند و با کاهش دادن فاصله ديد موجب بسته شدن بزرگترين فرودگاه آريزونا نيز شد .
نظرات کاربران
UserName