هتل فضایی
روسیه اخیرا برنامه‌های خود را برای ساخت یك هتل در مدار حدود 350 كیلومتری زمین اعلام كرده كه می‌تواند تا هفت میهمان را در چهار كابین جای داده و از پنجره‌های بزرگ برای تماشای زمین برخوردار خواهد بود. این هتل كه نام دیگر آن «ایستگاه فضایی تجاری» است قرار است به گفته اجراكنندگان آن، تا سال 2016 بازگشایی شود و از راحتی بسیار بیشتری نسبت به ایستگاه فضایی بین‌المللی برخوردار باشد
نظرات کاربران
UserName