روند دیدنی کشیدن یک نقاشی
تاریخ شروع نقاشی خیابانی در اروپا به قرن 16 میلادی باز می گردد. این هنرمندان را در سرتاسر دنیا با نام های مختلف می شناختند. در آمریکا با نام هنر گچی و هنر پیاده رو (chalk art, side walk Art) در بین هنرمندان پرفورمنس می شناسند. در ایتالیا به نقاشان خیابانی به دلیل کشیدن تصویر مدویا (حضرت مریم) به Madonnari یا مدونار معروف هستند. در انگلستان این هنرمندان را با نام Screerers سنگریزه نگار می شناسند و در آلمان به آنها نام (Strassenmoler) نقاش خیابان داده اند. این هنر شاخه ای از هنر اجرا یا Performance است که در آن طرح های هنری را در پیاده رو خیابان ها یا میدان شهر با استفاده از مواد موقتی و بی ثبات یا نیمه دائمی به نمایش می گذارند و بیشتر این طرح ها کپی از آثار کلاسیک مشهور و معروف نقاشان جهان است.
نظرات کاربران
UserName