تصاویری دیدنی از دومین غار آبی بزرگ جهان
این تصاویر مربوط است به دومین غار آب بزرگ جهان به Orda که در روسیه قرار دارد. لازم به ذکر است که درجه حرارت موجود در این آب بین 2- و 20- درجه سانتیگراد است.
نظرات کاربران
UserName