اعتراضات و قيام محرومين انگليس
اعتراضات و قيام محرومين انگليس كه شنبه 6 آگوست برابر با 15 مرداد در اعتراض به كشته شدن يك جوان سياهپوست در شمال لندن آغاز شد. ناآرامي‌هاي پراكنده همراه با حمله به ماموران و به آتش كشيدن خودروهاي پليس و غارت تعدادي فروشگاه در چند نقطه لندن روي داده است. ناآرامي‌هاي اخير در انگليس كه در بسياري از شهرها به شورشي گسترده تبديل شد، بسياري از جامعه شناسان و اهالي مطبوعات در جوامع غربي را به فكر يافتن ريشه‌هاي اصلي اين حوادث انداخت؛ بي عدالتي رسانه‌اي، سياسي و اقتصادي عامل سرخوردگي معترضان لندن می باشد.
نظرات کاربران
UserName