بند امير
بند امير که در گذشته به «بند عضدي » نيز معروف بوده در حدود 15 کيلومتري جنوب «مرودشت » و 40 کيلومتري شمال شرق «شيراز» بر روي رودخانه «کُر» و در جوار روستاي «بند امير» ساخته شده است • اين بنا يکي از شاهکارهاي معماري و مهندسي سده هاي نخستين اسلامي است که افزون بر ويژگيهاي فني برجسته اي که سبب ماندگاري آن شده ، داراي کارکردهاي مهم و متنوعي مي باشد• به شهادت منابع تاريخي ، بند امير به دستور «امير عضدالدوله ديلمي » و به سال 365 هجري قمري بنا گرديده است.
نظرات کاربران
UserName