چشم اندازی جالب از نمایشگاه سی دی های بی مصرف
هنرمندی به نام الیس مورن با همکاری آرشیتکتی به نام الیارد کلمنس اقدام به ایجاد نمایشگاهی از زباله های سی دی های بی مصرف و فروخته نشده کرده اند. این دو هنرمند با شیوه بسیار هنرمندانه ای مجموعه ای از 65000 سی دیی بی مصرف را با دست دوخته و مرتب کرده اند.
نظرات کاربران
UserName