پل لنگرود
اين پل آجري بر سر راه قديم شهرستان «لاهيجان » به شهرستان «لنگرود» و بر روي «رودخانه لنگرود» که شعبه اي از «سفيد رود» مي باشد، احداث شده است • شهرستان لنگرود به واسطه عبور اين رودخانه به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم مي شود• اين پل که به «پل خشتي » نيز شهرت دارد، تنها راه ارتباطي اين دو بخش در قديم بوده است • بنا به روايتي پل مزبور در محل پل چوبي قديمي و به دستور «حاج آقا بزرگ منجم باشي »، در زمان سلطنت «فتحعلي شاه قاجار» ساخته شده است.
نظرات کاربران
UserName