پوستر نام مبارک امام حسن مجتبی
ازحضرت پرسیده شدفقر چیست؟ فرمودند: آزمندی به هر چیزی. (تحف العقول، ص 228)
نظرات کاربران
UserName