پوستر نام مبارک امام حسن مجتبی
امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: چنان با مردم رفتار نما که دوست داری باتورفتارکنند. (از هر معصوم چهل حدیث، ص 114)
نظرات کاربران
UserName