طراحی سقف با ابرهای چوبی
با الهام از طرح معابد و زیارتگاه های ژاپنی ، یک هنرمند ژاپنی به نام تاکشی سانو به طراحی سقف یک رستوران با ابر ههای چوبی اقدام کرده است. در طراحی این ابرهای چوبی ، این هنرمند از حدود 25000 میله چوبی بهره برده است.
نظرات کاربران
UserName