تجمع دانشجویان در مقابل سفارت انگلیس
جمعی از دانشجويان در مقابل سفارت انگليس در حمايت از قيام مردم محروم انگليس و اعتراض به سياست‌هاي رژيم سلطنتي انگلستان تججمع کردند.
نظرات کاربران
UserName