پل معلق اهواز
اين پل يکي از مشهورترين پلهاي دوران اخير بر روي «رودخانه کارون » در استان خوزستان مي باشد که منظره زيباي شهر اهواز و پل معلق معروف به «پل سفيد» اين شهر به ويژه در شب بسيار تماشايي است • ساختمان اين پل با 500 متر درازا و 9 متر پهنا در سال 1315 هجري شمسي به پايان رسيد.
نظرات کاربران
UserName