پل دختر ميانه
در بين راه «زنجان » به «ميانه »، جايي که «رودخانه قزل اوزن » به دامنه شرقي «قافلانکوه » مي رسد، پل محکم و زيبايي به نام پل دختر بنا شده است • تاريخ ساخت پل معلوم نيست و سنگ نبشته آن که نشانگر تاريخ بناي اوليه و باني پل باشد، بر اثر عوامل جوي مهو شده و از بين رفته است • عده اي از باستان شناسان پايه هاي پل را متعلق به «دوره ساساني » يا پيش از آن مي دانند، اما با توجه به معماري پل و ويژگيهاي آن ، تاريخ ساختمان اصلي آن را بايد متعلق به سده 8 هجري قمري دانست.
نظرات کاربران
UserName