درخت ارز نماد پرچم لبنان
درخت ارز، از خانواده صنوبر است، سبزي دايم، بوي خوب، عمر طولاني، از صفات بارز آن است. اين درخت از زمان استقلال لبنان به عنوان نماد لبنان، براي پرچم اين كشور انتخاب شد و در فرهنگ و افسانه هاي محلي لبنان ريشه دارد.
نظرات کاربران
UserName