سي و سه پل
اين پل در سال 1011 هجري قمري به فرمان «شاه عباس اول صفوي » و به دست «الله وردي خان »، سردار نامي او ساخته شده است • از همين رو، به نام «پل الله وردي خان » نيز شهرت دارد• اين پل در آغاز بنا، داراي چهل چشمه بود، اما در حال حاضر بيش از سي و سه چشمه آن باقي نمانده است • سي و سه پل نه تنها در زمان احداث ، از بزرگترين پلهاي جهان بود، بلکه امروز نيز در زمره پلهاي تاريخي درجه اول جهان به شمار مي رود.
نظرات کاربران
UserName