تصاویر دیدنی از نوزادان خوردنی
این تصاویر متعلق به مجسمه هایی به شکل نوزاد اند که ازخمیر بادام و سفیده تخم مرغ تهیه شده اند و جالب اینکه قابل خوردن هستند.
نظرات کاربران
UserName