تصویری از مسیر و راهروی ورودی یک پارک
امام صادق(ع): «سه چیز دیده را روشن می‌کند: نگاه به سبزه، نگاه به آب جاری و نگاه به صورت زیبا» خصال، ص443.
نظرات کاربران
UserName