تصویری از یک جاده میان فضایی سبز
جاده يك معبر، مسير، يا راه روی زمين ميان دو مکان میباشد که معمولا یا خاکی و ناهموار و يا هموار شده است که در اين صورت باعث تسهیل در سفر میباشد.
نظرات کاربران
UserName