تصویری از یک جاده از نمای نزدیک
جاده يك معبر، مسير، يا راه روی زمين ميان دو مکان میباشد که معمولا یا خاکی و ناهموار و يا هموار شده است که در اين صورت باعث تسهیل در سفر میباشد. جاده محل عبور وسایل نقلیه از جمله اسب، گاري، يا وسايل نقليه‌ موتورى است. جاده از یک و یا گاهی اوقات از دو، راه تشکیل شده است که هر کدام با یک خط یا چند خطوط و نیز پیاده رو همراه هستند. در مناطق شهری جاده ها به عنوان خیابان شناخته شده میشوند که بخاطر خدمت به فضای شهری و راحت شدن از سختیهای مسیر ساخته شده اند.
نظرات کاربران
UserName