پل خواجو
پل خواجو مشهور به «پل شاهي » از زيباترين پلهاي تاريخي جهان است • در ساخت اين پل ، دانش مهندسي و معماري با ذوق هنري درآميخته و شاهکاري پديد آورده که با عملکردهاي چند گانه همچون پل ، بند، محل تفريح و استراحت و گردش از تزيينات منحصر به فردي نيز برخوردار است • اين پل به روزگار «شاه عباس دوم صفوي » به سال 1060 هجري قمري بر شالوده «پل قديمي حسن آباد»، منسوب به «دوره تيموري » يا پيش از آن برپا شده است.
نظرات کاربران
UserName