گل زیبا
در تحقیقی روی ۹۰ بیمار جراحی شده توسط دو نفر محقق دانشگاه ایالتی کنزاس در امریکا نشان داد، وجود گلها و گیاهان زینتی در اتاق بیماران سرعت بهبودی بیماران را پس از عمل جراحی تسریع نمود و از داروهای تسکین دهنده درد، کمتر استفاده کردند. در مجموع درد، اضطراب و خستگی کمتری داشتند و رضایت بیشتری از اتاق استراحت خود ابراز نمودند. این پژوهش همچنین نشان داد تاثیر گیاهانی که ریشه دارند بهتر از گیاهانی است که ریشه آنها قطع شده که دلیل آن هم طول عمر بیشتر آنها می باشد.
نظرات کاربران
UserName