گلهای زیبای رنگارنگ
نتایج پژوهش پژوهشگران رفتار شناسی دانشگاه راتجرز در نیروجرسی آمریکا نشان داد ارتباط با طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای آن راهی ساده اما مهم جهت کسب آرامش و تلطیف روح و روان آدمی است. تماشا کردن گل موجب متعادل شدن روحیه افراد و عاملی جهت تاثیر عصبی مثبت در مغز انسان می شود. روحیه شخص تغییر نموده و شاد می گردد. گل و گیاه باعث ایجاد حس نگرش مثبت به زندگی و آرامش، احساس شادی، رضایت و صمیمت در افراد می شود.
نظرات کاربران
UserName