گل ارکیده
گلهای خانواده اركیده به دلیل تنوع بی نظیرشان در شكل . اندازه . رنگ و خصوصیات منحصر بفردی كه دارند مورد علاقه دوستداران گل قرار دارند. در سالهای 551-479 ق ب كنفسیوس در نوشتارهای خود به اركیده اشاره كرده است. او در مورد عطر اركیده ها در منزل و استفاده تزئینی چینیها از این گل سخن به میان آورده است. یونانیها و رمیها به اركیدها بیشتر از دید طبی می نگریستند. از سالهای 1370 به بعد به تدریج اركیده ها به صورت امروزی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در دهه های اول 1700 مبلغان مذهبی و دریانوردان اركیدها را از نقاط مختلف دنیا به انگلستان آوردند و تولید گل بریده اركیده از سال 1913 در سنگاپور آغاز شد و در حال حاضر تولید و عرضه این گل به صورت انبوه در تمام دنیا انجام می پذیرد.
نظرات کاربران
UserName