کليساي صليب مقدس
کليساي صليب مقدس در «دهکده ونک » در شمال تهران قرار دارد و حدود يک صد سال پيش ساخته شده است . گفتني است که کليساي ديگري به همين نام بعدها در جوار «کلوپ آرارات » بنياد گذاشته شد. ساختمان زيبا و کوچک اين کليسا تماماً از سنگ مي باشد. کليساي صليب مقدس از جمله کليساهاي داير شهر تهران به شمار مي رود.
نظرات کاربران
UserName