آسمان است و زمین دور سرش میگردد
نظرات کاربران
UserName