علی را دید و شد مبهوت رخسارش
نظرات کاربران
UserName