والپیپر صورتی و نارنجی
رنگ نارنجي با مشخصه بسيار شاخص و ساده خود، سمبل نشاط و شادماني و از طرفي نشانه دانش و آگاهي است. اين رنگ احساسات اجتماعي بودن و شدن را افزايش داده و فعاليتهاي اجتماعي را در افراد تقويت مي‌بخشد. رنگ صورتي مطمئن ترين و مناسب ترين رنگي است که مي تواند با انرژي خود، احساسات مربوط به مهرباني، شفقت، حامي، يکرنگي، صراحت، عشق، اعتماد و ايمان به آنچه که لازم است را تقويت مي‌کند. رنگ صورتي بواسطه داشتن نيروي خاص غده تيموس را تحت تاثير قرار داده و انسان را داراي روحيه بخشندگي و با عاطفه مي‌سازد. در تداعي معاني و خاطرات نيز وجود اين رنگ مفيد واقع مي گردد. به طور خلاصه رنگ صورتي در رفع کدورت، ناراحتي هاي عصبي، خشم، آرامش بسيار مفيد بوده و حالت موثري دارد.
نظرات کاربران
UserName