پارکی جالب به صورت معما
بوستان یا پارک به فضایی از پیش تعیین‌شده گویند که ارائه‌دهندهٔ تسهیلات تفریحی و یا حفاظت از منابع طبیعی است. برخی پارک‌ها شهری و در مساحتهای بسیار کوچک، و برخی دیگر وسعت‌های فراکشوری دارند.
نظرات کاربران
UserName