کليساي ميناس مقدس
اين کليسا در محله ارمني نشين «دهکده ونک » در شمال تهران قرار دارد و حدود 150 سال پيش احداث گرديده است . اين کليسا داراي بنايي آجري ، کوچک و ساده با سقف شيرواني مي باشد. کليساي ميناس مقدس از جمله کليساهاي داير شهر تهران به شمار مي رود.
نظرات کاربران
UserName