عکس وحشتناک (هیولای انیمیشنی)
هیولا، برگرفته از واژۀ یونانی Hole و معنی لغوی آن "چوب نتراشیده" است و در اصطلاح فلسفه جزء بالقوه اجسام را گویند كه جنبۀ قابلیت و استعداد هر جسمی می‌باشد. هیولا را از آن جهت هیولا نامیده‌اند كه مادۀ اولی و اصلی اجسام می‌باشد و صورت‌های مختلفی را به خود می‌پذیرد؛ همانند چوب نتراشیده كه به صورت‌های گوناگونی درمی‌آید. گروهی از فلاسفه جسم را تشكیل یافته از اجزاء ریزی می‌دانند كه به هیچ وجه قابل تجزیه به اجزاء ریزتر نیستند. برخی نیز معتقدند جسم، مركب از اجزاء ریزی می‌باشد كه در عالم خارج قابل تقسیم نیستند اما در ذهن و وهم انسان قابلیت تقسیم به اجزاء ریزتر را دارند. دو نظریه‌ ذكر شده در یك نقطه مشتركند و آن این‌كه جسم را یك جوهر بسیط (غیر مركب) می‌دانند كه عبارت از همان جوهر ممتدّ در ابعاد سه گانه است اما در مقابل این نظریه‌ها، نظریه ارسطو وبسیاری از فیلسوفان مسلمان این است که هر جسمی مركّب از دو جزء می‌باشد: 1- جزء بالفعل ؛ عبارت است از همین وجودی كه دارای سه بعد (طول، عرض، عمق) می‌باشد و در اصطلاح «صورت جسمیه» نامیده می‌شود. 2- جزء بالقوه ؛ عبارت است از قوۀ محض که پذیرای صورت جسمیه می‌باش
نظرات کاربران
UserName