آرامگاه خواجه نظام الملک
اين بنا در کوي «دار البطيخ » در ميدان «مير» در شهر اصفهان واقع شده است • «خواجه نظام الملک طوسي »، از مردان مهم علم و ادب و سياست مي باشد که بين سالهاي 465 تا 485 هجري قمري ، وزارت «ملک شاه سلجوقي » را عهده دار بوده است • آرامگاه خواجه در کنار قبور چند تن از پادشاهان سلجوقي قرار گرفته ، احتمالاً در گذشته بناي مناسبي نيز داشته که بعدها ويران شده است. در جنوب اين بنا، ايوان و تالار کوچکي با 8 قبر مشاهده مي شود که اغلب داراي سنگ مرمرين نفيسي هستند و مدفن خواجه در وسط ايوان قرار گرفته است • در حاشيه سنگ مزار نفيس و مرمرين خواجه کتيبه اي مشاهده مي شود که بر روي آن «آية الکرسي » و کلماتي ديگر حجاري شده است • باقي قبور را منسوب به «ملکشاه سلجوقي » و تعدادي از بستگان وي مي دانند.
نظرات کاربران
UserName