آرامگاه امير اويس
امير اويس از سرداران و صاحب منصبان اوايل دوره صفوي مي باشد که در سال 920 هجري قمري در ميدان کارزار به قتل رسيد و به فرمان «شاه اسماعيل » براي او آرامگاهي در «اردستان » در استان اصفهان ساخته شد. اين آرامگاه به صورت صفه اي با آجرهاي بزرگ و دو قطعه سنگ يکپارچه ، يکي به صورت افقي و ديگري به صورت عمودي بر روي قبر، بنا نهاده شده است و کتيبه هاي مختلف آن از نظر حجاري داراي اهميت فراواني مي باشد• سنگ روي قبر با کنده کاريهاي گل و بوته تزيين شده و داراي چندين کتيبه شامل ابياتي از «حافظ» و «سعدي » با تاريخ 920 هجري قمري است • سنگ عمودي به بلندي 2/75 متر حاوي اطلاعاتي درباره «امير اويس » مي باشد.
نظرات کاربران
UserName