آرامگاه عمو عبدالله
اين بنا در 6 کيلومتري غرب اصفهان ، در دهکده «کارلادان » واقع شده است • بر اساس تنها تاريخ موجود بر روي سنگ قبر، بناي بقعه پس از وفات او در سال 716 هجري قمري ساخته شده است • بر روي مزار عمو عبدالله آرامگاهي بنا کرده اند که ايوان فعلي «منارجنبان » است. سبک ساختمان اين ايوان با تزيينات کاشي کاري آن به شيوه معماري سده 8 هجري قمري مي باشد• ايوان اين آرامگاه مزين به کاشي کاري لاجوردي رنگ به اشکال ستاره چهار پر و کثيرالاضلاع مي باشد• در دو طرف ايوان ، دو مناره مشاهده مي شود• بلندي ايوان منارجنبان 10 متر و بلندي هر يک از دو مناره آن 17 متر است • فاصله دو مناره در سطح پشت بام ، حدود 9 متر و پيرامون هر مناره 4/5 متر مي باشد• نکته جالب توجه ، حرکت مناره ها است که با حرکت يکي ، نه تنها در ديگري نيز حرکت محسوسي مشاهده مي شود، بلکه اين حرکت به تمامي ايوان نيز منتقل مي گردد• از اين رو اين بنا به «منار جنبان » شهرت يافته است.
نظرات کاربران
UserName