روستایی شگفت انگیز در زیرزمین
روستای میمند شهر بابک در استان کرمان یکی از باستانی ترین سکونتگاه های بشر در جهان است که از دوازده هزار سال پیش تاکنون همچنان پا برجاست و به حیات خود ادامه می دهد.
نظرات کاربران
UserName