آرامگاه شيخ حيدر
اين بنا که در شهر «مشگين شهر»، مدفن شيخ حيدر پدر «شاه اسماعيل اول صفوي » در استان اردبيل مي باشد• آرامگاه به شکل برجي مدور به بلندي 18/5 متر با آجر و به قطر 8/5 متر ساخته شده است • داخل برج به صورت دوازده ترک کامل است • محل اصلي آرامگاه ، در سردابه زير برج قرار دارد که مدخل ورودي آن در ديوار شمالي برج با پله هايي بلند جاسازي شده ، و مدفن شيخ در منتهي اليه سردابه قرار گرفته است. بدنه خارجي برج با آجرهاي قرمز رنگ يکدستي که و با کاشي آبي روشن مربع شکل که نام «الله » به صورت مکرر در آن نوشته شده ، پوشيده شده است • ورودي برج با سردر بلند تزييني و قاب بندي چشمگير آن ، در جانب شمال قرار دارد و براي آن که نماي برج از حالت يکنواختي خارج شود، نظير آن در سه جانب ديگر نيز تکرار شده است • اين امر جلوه اي کم نظير به نماي بنا مي بخشد• کاشي هاي به کار گرفته شده به رنگهاي آبي سير، آبي روشن ، سياه و سفيد هنر کاشي کاري را در اين بنا، کاملتر از آنچه در «گنبد سلطانيه » انجام گرفته نشان مي دهد. گفتني است به جهت آن که در بازمانده کتيبه هاي روي بنا، ماده تاريخي به دست نيامده و در متون تاريخي هم اشاره روشني به زمان احداث آن نرفته است ، تعيين تاريخ آن بر اساس سنجش هاي سبک شناسي معماري و مقايسه بخشهاي مختلف آن با يکديگر، بنا را بيشتر شبيه آثار سده 8 هجري قمري مي سازد، هر چند که شهادت شيخ حيدر در ربع چهارم سده 9 هجري قمري صورت گرفته است • همچنين درباره انتساب اين بنا به سلطان حيدر، پسر «شيخ جنيد» و پدر «شاه اسماعيل اول » اشاره و گواه روشني وجود ندارد• گفته شده که «شاه اسماعيل » در سال 915 هجري قمري ، در بازگشت از «شيروان » جنازه پدر را که در نبرد با «شيروانشاه قراقويونلو» به شهادت رسيده بود و در آنجا به امانت گذاشته شده بود، به اردبيل آورد و در جوار مزار «شيخ صفي الدين اردبيلي » به خاک سپرده شده است.
نظرات کاربران
UserName