عقاب دریایی بر فراز چراغ خطر ایستگاه قطار
یک عقاب دریایی در شهر فلوریدا در حالیکه شکار خود را به چنگال گرفته، در بالای یک تیر چراغ خطر ایستگاه قطار فرود آمده و مشغول خوردن آن است.
نظرات کاربران
UserName