آرامگاه سلجوقي
برج مقبره سلجوقي بر روي تپه اي در شرق شهر «دماوند» واقع شده است • اين برج را احتمالاً در سده 5 هجري قمري بنا نهاده اند• ديوارهاي آجري و معماري چند وجهي آن ، با آجرکاريهاي زيبا تزيين شده است • حداکثر بلندي بنا از سطح سنگي آن تا نوک برج حدود 10 متر و قطر دهانه برج مقبره در سطح ، حدود 5 متر مي باشد.
نظرات کاربران
UserName