مقبره استر و مردخاي
بناي کنوني اين بقعه در شهر همدان واقع شده است و اصل بنا متعلق به سده 7 هجري قمري مي باشد و هم اکنون زيارتگاه يهوديان جهان به شمار مي رود• اين مقبره از نظر معماري چندان مورد توجه نمي باشد• در زير گنبد آجري ساده آن ، محل دو قبر با کتيبه گچ بري به خط عبري بر بالاي ديوار مشاهده مي شود• دو صندوق منبت کاري عالي در وسط قرار دارد که يکي از صندوقها داراي کتيبه اي به خط عبري و قديمي مي باشد که احتمالاً بر روي ساختمان و قبور قديمي تري بنيان نهاده شده است • شکل خارجي مقبره مانند بناهاي اسلامي از سنگ و آجر ساخته شده است. اين آرامگاه شامل مدخل ، دهليز، حرم ، صُفه و شاه نشين مي باشد• بنا بر روايات متعدد «استر»، زوجه «خشيارشا» و ملکه هخامنشي و «مُرد خاي » نيز عموي استر بوده است.
نظرات کاربران
UserName