قحطی بی سابقه در سومالی
کشور سومالی از جمله کشور های آفریقایی است که هر چند وقت یکبار دچار قحطی می شود ولیکن امسال پدیده قحطی که این کشور دچار آن شده به مراتب از شدت بیشتری برخوردار بوده است.
نظرات کاربران
UserName