نمایش فیل ها در بانکوک تایلند
نمایش فیلها در باغ گلهای تایلند یکی از مراکز مهم جذب گردشگر و توریست در این کشور محسوب می شود.
نظرات کاربران
UserName