خانه مشروطیت اصفهان
خانه مشروطیت اصفهان موزه‌ای است در شهر اصفهان. این خانه محل زندگی و متعلق به آیت‌الله نورالله نجفی اصفهانی می‌باشد که رئیس علما و آزادی‌خواهان اصفهان و بختیاری در دوره مشروطیت بوده است. یک‌صد سال پیش در این مکان علما، آزادی‌خواهان، مردم، روشنفکران ورجال سیاسی فرهنگی اصفهان وبختیاری گردهم می‌آمدند تا درباره مشروطیت و حکومت غیرمستبدانه و امور مدنی مشورت و تفکر نمایند.
نظرات کاربران
UserName