موزه موسیقی
موزه موسيقي شامل بخش‌هاي مختلفي از جمله گنجينه آثار است كه شامل سازهاي بادي،زهي، نواحي، كوبه‌اي است.همچنين آرشيو آواها و نواهاي ايراني،كتابخانه كتاب هاي ادبي و موسيقي،اطاق صوتي و كارگاه ساخت و مرمت سازهاي ايراني بخش‌هاي ديگر موزه موسيقي است.
نظرات کاربران
UserName