آرامگاه ارسلان جاذب
ارسلان جاذب ، از اميران «سلطان محمود غزنوي » بود که بر «خراسان »، «طوس » و «سنگ بست » حکمروايي داشت.
نظرات کاربران
UserName