تصویری از یک برگ سبز همراه با قطرات شبنم
امام صادق علیه السلام: «سه چیز دیده را روشن می‌کند: نگاه به سبزه، نگاه به آب جاری و نگاه به صورت زیبا» خصال، ص443.
نظرات کاربران
UserName